Ana sayfa Öne Çıkarılan İçerik Optisyen İstihdamı Neden Gerekli?

Optisyen İstihdamı Neden Gerekli?

1091
0

Optisyenlerin hastanelerde sağlık personeli olarak çalışması ne kadar doğru?

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanunun birinci maddesi:

“Bu Kanunun amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak üzere, optisyen unvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icra edilmesi ve optisyenlik müessesesinin açılması ve işletilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”

Optisyenlerin yasadan aldığı yetkiye dayanarak, toplum sağlığını korumak ve eğitimini aldıkları mesleklerini icra etmelerini sağlamalarına katkı sağlamak için hastanelerin göz ünitelerinde Optisyenler olmalı.

Peki Optisyenlik meslek tanımı bunu kapsıyor mu?

Bugün bazı üniversitelerde optisyenlik bölümü mezunları öğrenciler yoğun bir program dahilinde çalışıyorlar. Onlara göz anatomisi, göz fizyolojisi, göz hastalıkları, refraksiyon ve benzeri birçok konuda eğitim veriliyor.

Kamu ve özel hastanelerin göz hekimlerine yardımcı olan bir ara eleman bulunmaktadır. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek de şudur ki bugüne kadar bu işi laborantlar, hemşireler ve başka alanda uzmanlığı bulunan diğer sağlık teknikerleri yapıyorlardı. Optisyenler artık “hayır bu bizim işimiz demek” zorunda. Ve meslek tanımının bunu kapsadığı açıkça ortada.

Optisyenlerin bu alanda çalışmış olmaları toplum sağlığı açısından ne fayda sağlayacaktır?

Birkaç örnekle durumu somutlaştıralım. Siklopleji damlası kullanılan muayeneden sonra hiçbir koruma olmadan ve uyarılmadan hastanın muayenesinin tamamlanması doğru değil. Çünkü göz bebeğinin büyümüş olmasından dolayı, ilk birkaç saat ve toplamda 24 saate yakın hastanın kendini yoğun ışıktan koruması ve güneşten kesinlikle sakınması gerekiyor. Orada bulunacak bir optisyenin bu uyarıyı yapması kaçınılmazdır.

Yazılmış reçetenin dışarı çıkmadan ikinci bir gözle kontrolünü yapmak, yazım hatası veya eksikler varsa hemen orada gerekli düzeltmeleri yapmak optisyenlerce gerçekleştirilebilir. Sorunlu durumlarda gözlükle ilgili yapılacak incelemeler varsa, inceleme hemen oracıkta yapılabileceği için, yönlendirme gerekçesi ortadan kalkacaktır.

Optisyen, hastanın kullandığı gözlüğü muayene başlamadan kontrol ederek doktorun eski gözlük hakkında gerekli bilgilere sahip olmasını sağlayacaktır.

İyi bir gözlük kaliteli bir muayene ve optisyenlik bilgilerinin tamamen kullanımın birleşiminden elde edilir. Kişide buna rağmen şikâyet varsa, göz doktorundan önce orada bulunan bir optisyen gözlüğün reçete ve muhteviyatına uygunluğunu ve gerekli mühendislik hesaplamalarının yapılıp yapılmadığını kontrol ederek rapor halinde doktora sunup sorunun kaynağına ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Böylece göz hekimi ve gözlükçü polemiğini ortadan kaldıracaktır.

Her koşulda bu kadar yoğun eğitim almış optisyen göz hekiminin işini kolaylaştıracağından hekime iyi bir muayene için daha fazla zaman kazandıracaktır.

Son olarak;

Hiçbir kazanım kolay elde edilmez ama aynı zamanda çok da kolay kaybedilebilir. Optisyenler bu olguyu unutmadan ve yılmadan çalışmak zorunda..

Bir Cevap Yazın